Phùng Đắc Sinh_Kỹ Sư Xây Dựng
Chuyên Viên Điều Phối Dự Án Xây Dựng

 

Cử nhân ngành Kinh tế và Quản lý đô thị, Đại học Xây dựng

Chứng chỉ Quản lý dự án, Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng – IICM 08/2016

Bồi dưỡng nghiệp vụ Đo bóc tiên lượng và Lập dự toán công trình Xây dựng

Tốt nghiệp Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý đô thị, trường Đại học Xây dựng, Phùng Đắc Sinh tham gia đội ngũ KAHN Atelier với vai trò cán bộ quản lý hồ sơ và quản lý dự án công trình xây dựng. Với kinh nghiệm và tài năng của mình, anh đã tham gia thi công và hoàn thiện nhiều dự án lớn, trọng điểm của KAHN Aterlier.