Đặng Quốc Thái_Thiết Kế Nội Thất
Chủ trì thiết kế

 

Cử nhân thiết kế nội thất

Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp, 2011

Trường có trên 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành thiết kế nội thất. Trong khoảng thời gian làm việc tại Kahn Atelier, Trường đảm nhận vị trí lên ý tưởng thiết kế và triển khai 3D không gian nội thất. Trường cho rằng: “Công việc này mang lại cho tôi nguồn cảm hứng và khả năng phát triển thế mạnh của mình”. Bên cạnh việc trau dồi kinh nghiệm thi công thực tế, Trường luôn ý thức việc tiếp tục phát triển các kỹ năng mềm như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng quản lý và tất cả các kỹ năng khác có thể hỗ trợ cho công việc của mình.