Nguyễn Stephen Tùng_Thiết Kế Nội Thất

 

Cử nhân Kiến Trúc

Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

Năm 2019, Tùng Stephen Nguyễn gia nhập đội ngũ thiết kế của KAHN Atelier và đảm nhiệm mảng tư vấn và thiết kế nội thất. Trong quá trình làm việc tại đây, Tùng Stephen Nguyễn đã thể hiện được tài năng và trách nhiệm của mình trong việc phối hợp và thực hiện các dự án thiết kế. Tháng 3 năm 2019, Tùng đạt giải thưởng Best project award – “Urban regeneration & Sustainable Mobility” – Italian Design day.