KAHN Atelier is on the way to create, nurture and maintain an
elite team of people with the same simple but extraordinary vision of joining the nature and human to be one beautiful, integrated and sustainable world.

Not many of us realize that: Architecture nowadays is not only about the art and the structure.

It requires a much more complicated process to get the work done
and built up to the required standard. The core value in each of our product is about the beauty in organizing the functions and the smoothness in transition between doing various tasks in the proccess. We pride in our ethic, our hard-working attitude and our planning in each project we have decided to start; from survey, design, devise technical details, to manage, supervise and handover the construction.

Anyone who would help to get closer to that vision would be served by us. Be it using our services on their own bedroom, kitchen, living room… in their houses; or their desk, their working space… in their offices; or as ordinary as a sitting in their courtyard, a selection of a tree, a whole setting of a landscape; or on a much larger scale such as a skyscraper, a master plan of a city or an artificial forest.

At KAHN Atelier, we work hard to find solutions to complete a fine architectural
product, from initial concept to construction handover.

Most of us feels ambiguous on where to start when in needs for a design service, for newly build or renovation of living and working space; either it is about
design procedure, construction tasks or about the cost of the whole projects.
When doing research from sources such as close friends, relative or other mediums such as newspaper, books, internet… all the information that we receive is not completed, or appropriated to our certain needs. There are still many unknown factors even for people who have been through several construction works, due to the working sites are at different location, and with the vast diversity in scale, quality and schedule.

To solve all those issues smoothly, there are needs for the professionals.

KAHN Atelier are architects, interior designers, project managers and construction supervisors. We love our jobs and always strive for a better living environment with the knowledge, experience that we have accumulated, and are still keep learning everyday.

Let us help to solve a bit of your issues, to make better a bit of your life, and to make all of us much happier.

Thanks for your consideration, and have a very nice day!
Founder
Antoni Nguyễn

– Chuyển văn phòng công ty đến cơ sở mới
– Công trình đặc biệt ý nghĩa
– Container house được hoàn thành: dự án nhà ở xã hội, Kahn hợp tác với tổ chức H.E.L.P, lắp đặt trường học bằng container tại 6 điểm trường vùng cao miền trung, giúp học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi có chỗ ở, không phải bỏ học do không thể vượt chặng đường dài, nhiều hiểm nguy để đến trường, mà số lượng nhà bán trú đáp ứng cho các em ở lại còn quá ít, nhiều em phải dựng lều quanh khu vực trường để học chữ; dự án được các báo đưa tin trong đó nguyên thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đến thăm quan.>

2017 – SAU HƠN 2 NĂM HOẠT ĐỘNG

Công ty kiện toàn bộ máy, đội ngũ nhân lực được mở rộng tăng 70% để đáp ứng tốc độ phát triển của công ty
– Chuyển văn phòng công ty đến địa chỉ hiện nay: 44 ngõ 82 Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội
– Công ty ký kết, hoàn thành nhiều công trình, trong đó nổi bật nhất là 2 công trình
+ Văn Phòng Capital house: thiết kế văn phòng tại việt nam đạt tiêu chuẩn LOTUS bởi Hội đồng công trình Xanh Việt Nam VGBC
+ Viet Nam Airline headquarter: thiết kế thi công cải tạo trụ sở điều hành tổng công ty hàng không quốc gia VN

2018 – CÔNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

Tiger wall: bức tường container cho sự kiện thường niên của Tiger, bức tường cao 6 tầng – tường container cao nhất việt nam tại thời điểm đó, chịu được gió bão cấp 12 được thiết kế bởi Kahn

2019 – 2020

Điều chỉnh mô hình kinh doanh, phát triển thêm mảng kinh doanh đồ nội thất trong nước và nhập khẩu
– Hoàn thiện bộ máy công ty, các bộ phận được phân tách rõ ràng: bộ phận thiết kế, bộ phận xây dựng, bộ phận hành chính nhân sự, bộ phận tài chính kế toán, bộ phận sale, marketing

2021 – NAY

– Phát triển văn phòng đại diện KAHN Atelier tại thành phố Hồ Chí Minh
– Mở rộng cơ cấu, tập trung đầu tư nhân sự, đẩy mạnh bộ phận xây dựng và tham gia trực tiếp vào các dự án lớn các mảng Nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp…