Create like A God
Command like A King
Work like A Slave

KAHN THIẾT KẾ

Tư vấn thiết kế Kiến Trúc & Nội Thất

 • Antoni.Nguyễn

  Giám đốc Thiết kế 1

 • Đinh Nguyên Hiếu

  Giám đốc thiết kế 2

 • Vũ Ngọc Tú

  Giám đốc thiết kế 3

 • Bùi Thị Thu Hà

  Giám đốc thiết kế kỹ thuật

 • Nguyễn Đức Bình

  Cộng sự chiến lược /Kiến trúc sư

 • Ngô Việt Dũng

  Quản lý thiết kế

 • Phạm Anh Tuấn

  Quản lý Thiết kế

 • Nguyễn Đức Toàn

  Quản Lý Thiết Kế

 • Nguyễn Thị Thanh Huyền

  Quản lý Thiết kế

 • Nguyễn Hữu Nam

  Quản Lý Thiết Kế

 • Nguyễn Văn Sao

  Thiết kế Kiến trúc

 • Nguyễn Thị Thảo Nguyên

  Thiết kế kiến trúc

 • Đỗ Thị Hà Anh

  Thiết kế kiến trúc

 • Nguyễn Văn Huy

  Thiết Kế Kiến Trúc

 • Đỗ Văn Nam

  Thiết Kế Kiến trúc

 • Lê Huỳnh Đức

  Thiết Kế Nội thất

KAHN XÂY DỰNG

Tổng Thầu, Quản Lý Dự Án & Tư Vấn Giám Sát công trình dân dụng

 • Antoni Nguyễn

  Giám đốc Xây dựng

 • Phùng Đắc Sinh

  Quản lý dự án

 • Lê Minh Tuấn

  Quản lý dự án

 • Nguyễn Quốc Hưng

  Quản lý dự án

 • Lê Tiến Hải

  Chỉ huy trưởng

 • Đinh Huy Quyết

  Kỹ thuật giám sát thi công

 • Chu Văn Cảnh

  Kỹ thuật giám sát thi công

KAHN QUẢN TRỊ TRUNG TÂM & KINH DOANH

Quản lý chung về Kinh Doanh, Tài Chính, Đấu Thầu và các chức năng hỗ trợ khác cho KAHN Atelier

 • Antoni Nguyễn

  Tổng Giám Đốc

 • Bùi Thị Thu Hà

  Chánh Văn Phòng

 • Trương Thị Bích Ngọc

  Giám đốc vận hành

 • Phan Huy Bình

  Giám đốc Kinh doanh

 • Nguyễn Thanh Hà

  Trưởng bộ phận Đấu thầu

 • Đào Thị Hương Giang

  Phó giám đốc Tài chính

 • Nguyễn Minh Diệu Hường

  Quản lý Marketing

 • Nguyễn Xuân Hưng

  Chuyên viên Kinh tế xây dựng

 • Phạm Quốc Hiệp

  Lái Xe

 • Nguyễn Thị Ngọc Ánh

  Hành Chính Tổng Hợp

 • Nguyễn Trọng Nghĩa

  Trợ Lý Chánh Văn Phòng Kiêm Chuyên Viên IT

 • Tôn Thị Phương Thúy

  Kế Toán Tổng Hợp

 • Trần Hải Vân

  Hành chính kinh doanh

KAHN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ban Lãnh Đạo cao nhất của KAHN Atelier

 • Antoni Nguyễn

  Người Sáng Lập | Chủ tịch HĐQT

 • Phan Huy Bình

  Người Sáng Lập | Thành Viên HĐQT

 • Bùi Thị Thu Hà

  Người Sáng Lập | Thành Viên HĐQT

 • Trương Thị Bích Ngọc

  Thành Viên HĐQT

 • Đinh Nguyên Hiếu

  Thành viên HĐQT

 • Vũ Ngọc Tú

  Thành viên HĐQT

CỰU NHÂN VIÊN KAHN ATELIER

Cán bộ nhân viên đã từng làm việc tại Kahn Atelier

 • Nguyễn Văn Chung

  (Cựu) Giám đốc Xây dựng

 • Cao Nga

  (Cựu) Chuyên viên dự toán xây dựng

 • Nguyễn Anh Tuấn

  (Cựu) Chỉ Huy Trưởng

 • Đoàn Thị Hồng Thùy

  Kế Toán Tổng Hợp

 • Trần Việt Tiệp

  (Cựu) Chuyên Viên IT

 • Bùi Thu Lan

  (Cựu) Đầu Bếp

 • Nguyễn Phương Anh

  (Cựu) Hành Chính Kinh Doanh

 • Nguyễn Văn Hải

  Kỹ thuật giám sát thi công

 • Trần Văn Hưng

  (Cựu) Kỹ thuật giám sát thi công

 • Bùi Bình Dương

  (Cựu) Thiết kế kiến trúc

 • Đặng Khánh Huyền

  (Cựu) Thiết Kế Kiến Trúc

 • Nguyễn Stephen Tùng

  (Cựu) Thiết Kế Nội Thất

We Like A Family