Create like A God
Command like A King
Work like A Slave

KAHN THIẾT KẾ

Tư vấn thiết kế Kiến Trúc & Nội Thất

 • Nguyễn Anh Tuấn

  Giám đốc Thiết kế 1

 • 1
 • Bùi Thị Thu Hà

  Giám đốc thiết kế kỹ thuật

 • Vũ Ngọc Tú

  Giám đốc thiết kế 2

 • 1
 • 2
 • Ngô Việt Dũng

  Quản lý thiết kế 1

 • Phạm Anh Tuấn

  Quản lý Thiết kế 2

 • Nguyễn Đình Nghĩa

  Quản lý thiết kế 3

 • 1
 • 2
 • 3
 • Nguyễn Văn Huy

  Thiết Kế Kiến Trúc

 • Nguyễn Thị Thảo Nguyên

  Thiết kế kiến trúc

 • Đỗ Thị Hà Anh

  Thiết kế kiến trúc

 • Nguyễn Đức Toàn

  Thiết kế Nội thất

 • Nguyễn Văn Sao

  Thiết kế Kiến trúc

 • Lê Huỳnh Đức

  Thiết Kế Nội thất

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

KAHN XÂY DỰNG

Tổng Thầu, Quản Lý Dự Án & Tư Vấn Giám Sát công trình dân dụng

 • Antoni Nguyễn Anh Tuấn

  Giám đốc Xây dựng

 • 1
 • Hắc Hùng Cường

  Quản lý Dự án 1

 • Phùng Đắc Sinh

  Quản lý Dự án 2

 • Đinh Huy Quyết

  Quản lý Dự án 3

 • 1
 • 2
 • 3
 • Lã Hồng Thanh

  Chỉ huy trưởng

 • Chu Văn Cảnh

  Chỉ huy trưởng

 • 1
 • 2
 • Trần Viết Nhật Hoàng

  Giám sát thi công

 • 1

KAHN QUẢN TRỊ TRUNG TÂM & KINH DOANH

Quản lý chung về Kinh doanh, Tài chính, Đấu thầu và các chức năng hỗ trợ khác cho KAHN Atelier

 • Antoni Nguyễn

  Tổng giám đốc

 • 1
 • Phan Huy Bình

  Giám đốc Kinh doanh

 • Trương Thị Bích Ngọc

  Giám đốc vận hành

 • Bùi Thị Thu Hà

  Chánh Văn Phòng

 • 1
 • 2
 • 3
 • Nguyễn Thanh Hà

  Trưởng bộ phận Đấu thầu

 • Đào Thị Hương Giang

  Phó giám đốc Tài chính

 • Nguyễn Minh Diệu Hường

  Quản lý Marketing

 • 1
 • 2
 • 3
 • Nguyễn Đức Huy

  Chuyên viên Kinh tế xây dựng

 • Quách Hữu Tuyên

  Chuyên viên kinh tế xây dựng

 • Đỗ Minh Phương

  Nhân viên hỗ trợ Kinh doanh - Nhân sự

 • Trần Hải Vân

  Admin - Hành chính

 • Phạm Quốc Hiệp

  Lái Xe

 • Tôn Thị Phương Thúy

  Kế toán Tổng hợp

 • Đặng Đình Chung

  Chuyên viên - IT

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

CỰU NHÂN VIÊN KAHN ATELIER

Cán bộ nhân viên đã từng làm việc tại Kahn Atelier

 • Nguyễn Văn Chung

  Giám đốc Xây dựng

 • 1
 • Trần Đình Quyền

  Quản lý Dự án

 • Đinh Nguyên Hiếu

  Giám đốc thiết kế 2

 • Lê Minh Tuấn

  Quản lý dự án

 • Nguyễn Quốc Hưng

  Quản lý dự án

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Lê Tiến Hải

  Chỉ huy trưởng

 • Nguyễn Đình Trọng

  Quản lý thiết kế

 • Hai Ninh, Do

  Nhân viên thiết kế

 • Tăng Hoàng Tùng

  Quản lý Thiết kế

 • Nguyễn Anh Tuấn

  Chỉ huy trưởng

 • Nguyễn Thị Thanh Huyền

  Quản lý Thiết kế

 • Nguyễn Hữu Nam

  Quản lý Thiết kế

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lương Thu Thủy

  Hành Chính Tổng Hợp

 • Ngô Dũng Trí

  Chuyên viên IT

 • Đỗ Hải Ninh

  Thiết kế

 • Nguyễn Chí Hiếu

  Thiết kế

 • Lê Minh Hiếu

  Thiết kế

 • Bùi Huy Trường

  Thiết kế

 • Nguyễn Đức Tuấn

  Thiết kế

 • Nguyễn Phú Tùng

  Thiết kế

 • Võ Văn Tài

  Thiết kế nội thất

 • Nguyễn Xuân Hưng

  Chuyên viên Kinh tế xây dựng

 • Nguyễn Thị Ngọc Ánh

  Hành Chính Tổng Hợp

 • Nguyễn Trọng Nghĩa

  Chuyên Viên IT

 • Đoàn Thị Hồng Thùy

  Kế Toán Tổng Hợp

 • Nguyễn Phương Anh

  Trợ lý Kinh doanh

 • Cao Thị Nga

  Chuyên viên dự toán xây dựng

 • Nguyễn Văn Hải

  Kỹ thuật giám sát thi công

 • Trần Văn Hưng

  Giám sát thi công

 • Bùi Bình Dương

  Thiết kế kiến trúc

 • Đặng Khánh Huyền

  Thiết Kế Kiến Trúc

 • Nguyễn Stephen Tùng

  Thiết Kế Nội Thất

 • Đỗ Văn Nam

  Thiết Kế Kiến trúc

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
We Like A Family