Storytelling

“NGÔI NHÀ HOÀN HẢO – NGÔI NHÀ NGHỆ THUẬT”, yếu tố tạo nên 1 tổng thể hài hoà khi nghệ thuật song hành cùng kiến trúc.

✔️ Như hoạ sỹ Nguyễn Khắc Chinh đã viết: “𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑜̂𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ đ𝑒̣𝑝 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 ℎ𝑎̉𝑜 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑙𝑎̀ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐 đ𝑒̣𝑝, 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑠𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̣𝑝 𝑙𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑙𝑎̂̃𝑦, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 ℎ𝑜̣̂𝑖 ℎ𝑜̣𝑎 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣..𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛...

Đọc tiếp

“The story that KAHN Atelier tries to tell expand through the years, in which some of them were originated even before the company was founded.
We tell the tales of how couples come to build a home to find their own family
We tell the tales of how grown children build a home for their parents
We tell the optimization of working environment for entrepreneurs
We tell the ways bricks and mortar come together
We tell the ways trees and plants grow along with human
We tell on who we are, how we think, how we work, how we create
…and yet, for many stories to come, on how architecture is made.”

— Antoni Tuan Nguyen, founder —


 

PRICE & GUIDELINE

Please complete your design survey so KAHN can understand your need better and give out quotation accordingly | Xin hãy hoàn thành khảo sát thiết kế để KAHN có thể hiểu rõ hơn nhu cầu của bạn và gửi báo giá phù hợp